Moto

MOTO SMK GEMILANG

i)          Integriti – Nilai utama Nabi Muhammad SAW iaitu Benar ( Siddiq), Amanah, Bijaksana dan Tabliqh menjadi pegangan dan amalan seluruh warga sekolah ke arah mempertingkatkan kecemerlangan.

ii)         Profesional – Bertindak secara matang, memerlukan tahap ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki kemahiran konsertual, kemahiran teknikal, kemahiran interpersonal dan kemahiran intrapersonal ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tugas.

iii)        Sistematik – Bermaksud pelaksanaan kerja yang kemas, teratur, mengikut urutan atau susunan, teratur arau tatacara yang ditetapkan.